DOTACJE

Firma Newtrition Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt PMT/1327/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktu na rynek Chin skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku jej realizacji nastąpi rozpoczęcie eksportu produktów firmy Newtrition Sp. z o.o. sp.k. na rynek Chin. Całkowita wartość projektu: 200 000 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN;

Firma Newtrition Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt PMT/1420/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku jej realizacji nastąpi eksport produktów firmy Newtrition Sp. z o.o. sp.k. na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Całkowita wartość projektu: 200 000 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN;

Nasze zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2021 r PMT/1420/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.09.2020 r. PMT/1327/8N/2019 -link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.09.2020 r. PMT/1327/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTTOWE z dnia 25.01.2020 PMT/1420/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.09.2020 r. PMT /1327/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.01.2020 PMT/1420/8N/2019 – link tutaj

Zapytanie OFERTOWE z dnia 19.02.2021 PMT/1327/8N/2019 – link tutaj https://drive.google.com/file/d/1xZd_KUCisbSzyfXWoy2x8PyGTabfb8Hc/view?usp=drive_link

Firma Newtrition Sp. z o.o. Sp.k. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej i realizuje projekt „Dalsza internacjonalizacja i promocja innowacyjnej marki żywności Feel FIT na świecie  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), Umowa nr FENG.02.25-IP.02-0143/23. Celem projektu jest dalszy rozwój eksportu innowacyjnej marki Feel FIT w kontekście jej promocji na rynkach międzynarodowych, a tym samym zwiększenia przychodów z eksportu. Działania, które będą realizowane w ramach projektu to udział w targach międzynarodowych i wyjazdowych misjach gospodarczych oraz działania promocyjne w zakresie wzmocnienia pozycji eksportowej w wybranych krajach. Z projektu, skierowanego do polskich przedsiębiorstw (MŚP) posiadających potencjał eksportowy, korzystać będą osoby zarządzające innowacjami w firmie Newtrition Sp. z o.o. Sp.k. W wyniku realizacji projektu firma uzyska nowe kontrakty i zwiększy sprzedaż eksportową, bazując na marce Feel FIT. Całkowita wartość projektu: 204.789,42 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 96.535,40 zł.