DOTACJE

Firma Newtrition Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt PMT/1327/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktu na rynek Chin skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku jej realizacji nastąpi rozpoczęcie eksportu produktów firmy Newtrition Sp. z o.o. sp.k. na rynek Chin. Całkowita wartość projektu: 200 000 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN;

Firma Newtrition Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt PMT/1420/8N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktu na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku jej realizacji nastąpi eksport produktów firmy Newtrition Sp. z o.o. sp.k. na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Całkowita wartość projektu: 200 000 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN;

Nasze zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2021 r PMT/1420/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.09.2020 r. PMT/1327/8N/2019 -link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.09.2020 r. PMT/1327/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTTOWE z dnia 25.01.2020 PMT/1420/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.09.2020 r. PMT /1327/8N/2019 – link tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.01.2020 PMT/1420/8N/2019 – link tutaj